KAIKKI PARTATUOTTEET -20 % | Hyödynnä tarjous tästä!

Tietosuojaseloste

Tietosuojasi on meille tärkeää. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Studio Tomi Yrjänä Oy

Yhteystiedot:
Isokatu 11
67100 Kokkola

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tomi Yrjänä
Isokatu 11
67100 Kokkola
+358400932458
tomi@kampaamotuotteet.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Sami Nygård
Torikatu 16 LH 23
67100 Kokkola
+358 44 282 9762
sami.nygard@hurmos.com

2. Rekisteröidyt

Henkilörekisterissämme on seuraavia henkilötietoryhmiä asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, yhteistyökumppanit.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen perusteella

Henkilötietoja käsitellään syntyneen sopimuksen perusteella


Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen

palveluistamme kertominen

suoramarkkinointi

sopimuksen täytäntöön paneminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

nimi

osoite

sähköposti

puhelinnumero


Asiakastiedot

tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen

Tomi Yrjänä
Isokatu 11
67100 Kokkola
+358400932458
tomi@kampaamotuotteet.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme henkilötietoja pääasiassa henkilöiltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä tai myöhemmässä vaiheessa palveluidemme käytön yhteydessä. Saatamme kerätä asiakkaita koskevia tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä, kuten internetistä ja sosiaalisen median kanavista.

Keräämme Google Analytics palvelun avulla verkkosivustomme kävijätietoa, jotta voimme analysoida ja kehittää sivustoamme.

Keräämme ja käsittelemme pääasiassa vain asiakkaidemme (mukaan lukien potentiaaliset asiakkaat), työntekijöidemme ja työnhakijoittemme henkilötietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Luovutamme tietoja Emaileri Oy:lle yrityksemme oman sähköisen uutiskirjeen asiakasrekisteriin ja samoin asiakkaidemme yhteistyökumppanina ja tietojen käsittelijänä asiakkaidemme sähköistä uutiskirjeviestintää varten.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä rekisterissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän vain ne työntekijät, joille se on työnkuvan mukaan tarpeellista, käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle kuten tilitoimistollemme, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kenelle ja miksi tietoja luovutetaan:

Dropbox, Inc. (dropbox.com). Käytämme palvelua tiedostojen varmuuskopiointiin. Dropboxin palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on käytössä EU-U.S. Privacy Shield standardi tietosuoja-asetuksen noudattamiseksi.

Käytämme MyCashFlown verkkokauppaohjelmistoa verkkokauppojen tekniseen toteutukseen. Tässä yhteydessä St. Hurmokselta verkkokaupan toteutuksen hankkinut asiakas toimii usein rekisterin pitäjänä ja St. Hurmos toimii toimeksiannosta henkilötietojen käsittelijänä, sillä verkkokaupat sisältävät asiakasrekistereitä.

11.Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeiden käyttö


Tilaa klubikirje – Saat 10 € alennuskupongin!

Klubikirjeemme tilaajana saat kerran kuussa rahanarvoisia etuja verkkokauppaamme ja tietoa alennuksista. Klubikirjeemme uudet tilaajat saavat 10 € alennuskupongin kauppaamme. Alennuskuponki on käytettävissä yli 50 € tilauksiin. Voit milloin tahansa myös perua klubikirjeen tilauksen. Tilaa klubikirje sähköpostiisi alla olevalla lomakkeella.

Tilaa klubikirje – Saat 10 € alennuskupongin!

Tuotemerkit

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit